Zásady ochrany osobních údajů | Airtox Industries A/S

Zásady ochrany osobních údajů

Airtox

Datum poslední aktualizace - 13.09.2023


Zásady ochrany osobních údajů


My, Airtox Industries A/S, berte své soukromí vážně. Vždy se snažíme chránit vaše osobní údaje tím nejlepším možným způsobem a dodržovat platné předpisy na ochranu údajů. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vás chceme informovat o tom, jak bude Airtox zpracovávat vaše osobní údaje.


Kdo shromažďuje vaše osobní údaje a kdo je správcem údajů?

Správcem osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím naší webové stránky a online formulářů, je dánská společnost Airtox Industries A/S. Airtox je také odpovědný za vaše osobní údaje podle platných zákonů o ochraně údajů.


Airtox Industries A/S

Paradisæblevej 4

DK-2500 Copenhagen

DÁNSKO


Obchodní rejstřík: CVR - Det Centrale Virksomhedsregister '

Číslo CVR: 36467614  

Registrační číslo pro DPH: DK36467614


Kam ukládáme vaše data a s kým je sdílíme?

Data jsou bezpečně uložena v cloudu a na serverech našich poskytovatelů služeb a dodavatelů, kteří jednají a využívají vaše údaje v našem zastoupení k poskytování Služeb a pomáhají nám s našimi obchodními činnostmi, jako je (zpracování vašich plateb, poskytování zákaznických služeb nebo hosting). Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze v případě potřeby k poskytování těchto služeb pro nás.


Jak budou osobní údaje použity?

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání zpravodajů, marketingových nabídek, pozvánek na akce a informačních průzkumů prostřednictvím e-mailů a také k personalizaci naší reklamy podle vašich zájmů. Vaše osobní údaje také použijeme, abychom vás kontaktovali ohledně předobjednávkových formulářů a odpovídali na vaše zprávy a poskytovali služby podpory zákazníků prostřednictvím e-mailu, textové zprávy nebo telefonního hovoru.


Jaká data se shromažďují a zpracovávají?

Situace, kdy můžeme sbírat vaše data, může být následující:


 • vyplnili jste kontaktní formulář na našem webu,

 • přihlásili jste se k odběru novinek na našem webu,

 • vyměnili jsme si kontaktní informace během zvláštních akcí (např. veletrhy),

 • rezervovali jste si u nás schůzku,

 • vyplnil jsi stížnost,

 • vyplnili jste předobjednávkový formulář, abyste si koupili nejnovější boty Airtox.

Budeme shromažďovat následující typy dat:


 • celé jméno,
 • telefonní číslo nebo e-mailová adresa,
 • Země trvalého pobytu,
 • pracovní pozice (pokud existuje),
 • název společnosti (pokud existuje).

Webové stránky Airtox také shromažďují informace neidentifikující osobu, které obvykle zpřístupňují webové prohlížeče a servery, jako například:


 • typ prohlížeče,
 • preferovaný jazyk,
 • odkazující stránka,
 • a datum a čas každé žádosti návštěvníka,

 • používání našeho webu,

 • Rod,

 • stáří,

 • zájmy,

 • operační systém,

 • geografická lokace.

Web Airtox používá Google Analytics, ale my používáme anonymizaci IP adres, takže se s nimi neshromažďují žádné osobní údaje.


Web Airtox využívá reklamní a remarketingovou službu Google Ads k inzerci na webech třetích stran. Používáme jej k reklamě pro předchozí návštěvníky našich stránek, aby si například mohli prohlédnout nové produkty nebo se vrátit a ukončit činnost, kterou nedokončili. Reklama může být ve formě textu na stránce s výsledky vyhledávání Google nebo ve formě bannerů na stránkách v reklamní síti Google.


Web Airtox používá Facebook PIXEL ke sledování návštěvnosti webu, vytváření publik pro opětovné zacílení na Facebooku nebo ke sledování konverzí z vašich reklam na Facebooku.


Pro všechny tyto a další činnosti využívá web Airtox cookies, malé datové soubory uložené v počítači. Pokud vás to zajímá cookies používáme nebo jak nás odmítnout používat, navštivte naše Cookies Zásady.


Jaký je právní základ pro zpracování údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, pokud souhlasíte s přijímáním zpravodajů nebo souhlasíte s tím, že nás budete kontaktovat.


Poskytnutí vašich osobních údajů je čistě dobrovolné, ale my vám nebudeme moci poskytnout zpravodajský servis nebo vás bez těchto údajů kontaktovat.


Jak dlouho budou data uložena?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro zpravodaje, marketingové nabídky, informační průzkumy a kontaktní informace, dokud neodvoláte svůj souhlas.


Máte práva.


Právo na přístup

Kdykoliv máte právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které uchováváme a zpracováváme. Můžete kontaktovat Airtox a my vám poskytneme vaše osobní údaje prostřednictvím e-mailu.


Právo na opravu

Pokud jsou informace nesprávné, máte právo požádat o opravu vašich osobních údajů. To také zahrnuje právo na vyplnění neúplných osobních údajů.


Právo na výmaz, právo na zapomnění

Máte právo smazat jakékoli vaše osobní údaje, které jsme od vás kdykoli shromáždili. Vaše osobní údaje vymažeme v případě, že odvoláte souhlas, na kterém je zpracování založeno.


Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat Airtox o omezení zpracování vašich osobních údajů, zejména pokud se objeví jedna z následujících skutečností:


 • budete zpochybňovat přesnost svých osobních údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost vašich osobních údajů,
 • zpracování je nezákonné a postavíte se proti vymazání osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití,
 • nebudeme již potřebovat vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale budete je požadovat pro zjišťování, uplatnění nebo obranu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování společnosti Airtox podle článku 21 (1) obecného nařízení EU o ochraně údajů 2016/679 (GDPR), dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody,

Právo na přenositelnost

Pokaždé, když na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem, máte právo získat kopii svých údajů. To zahrnuje pouze osobní údaje, které jste nám poskytli. Vaše osobní údaje vám zašleme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předávat údaje třetí straně.


Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu Airtox. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro tento proces, které převáží nad vašimi zájmy a právy, nebo z důvodu právních nároků.
Máte právo proti přímému marketingu, včetně profilovací analýzy provedené pro účely přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje.


Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který porušuje nařízení GDPR, můžete nás ohledně této záležitosti vždy kontaktovat. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru.


Jak můžete uplatnit svá práva?

Kdykoli nás chcete kontaktovat ohledně svých osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, kontaktujte nás a pošlete e-mail na tuto adresu hello@airtox.com


Změny Zásad ochrany soukromí

Služby a naše podnikání se mohou čas od času změnit. V důsledku toho může být někdy nutné, abychom provedli změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Airtox si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli a čas od času aktualizovat nebo upravit. O jakýchkoli podstatných změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem přihlášení k odběru) nebo prostřednictvím oznámení na tomto webu. Pravidelně prosím kontrolujte tyto zásady, a to zejména předtím, než poskytnete jakékoli osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány k výše uvedenému datu. Vaše další používání Služeb po jakýchkoli změnách nebo revizích těchto Zásad ochrany osobních údajů bude znamenat váš souhlas s podmínkami těchto revidovaných Zásad ochrany osobních údajů.