Zásady ochrany osobních údajů | Airtox Industries A/S

Zásady ochrany osobních údajů

Airtox

Datum poslední aktualizace - 13.09.2023


Zásady ochrany osobních údajů


My, Airtox Industries A/S, berte své osobní soukromí vážně. Vždy se snažíme chránit vaše osobní údaje tím nejlepším možným způsobem a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vás chceme informovat o tom, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány Airtox.


Kdo shromažďuje vaše osobní údaje a kdo je správcem údajů?

Správcem osobních údajů, které nám poskytnete pomocí naší webové stránky a online formulářů, je dánská společnost Airtox Industries A/S. Airtox odpovídá také za vaše osobní údaje podle platných zákonů na ochranu údajů.


Airtox Industries A/S

Paradisæblevej 4

DK-2500 Copenhagen

DÁNSKO


Obchodní rejstřík: CVR - Det Centrale Virksomhedsregister '

Číslo CVR: 36467614  

Registrační číslo pro DPH: DK36467614


Kam ukládáme vaše data a s kým je sdílíme?

Data jsou bezpečně uložena v cloudu a na serverech našich poskytovatelů služeb a dodavatelů, kteří jednají a využívají vaše údaje v našem zastoupení k poskytování Služeb a pomáhají nám s našimi obchodními činnostmi, jako je (zpracování vašich plateb, poskytování zákaznických služeb nebo hosting). Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze v případě potřeby k poskytování těchto služeb pro nás.


Jak budou osobní údaje použity?

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání zpravodajů, marketingových nabídek, pozvánek na akce a informačních průzkumů prostřednictvím e-mailů a také k personalizaci naší reklamy podle vašich zájmů. Vaše osobní údaje také použijeme, abychom vás kontaktovali ohledně předobjednávkových formulářů a odpovídali na vaše zprávy a poskytovali služby podpory zákazníků prostřednictvím e-mailu, textové zprávy nebo telefonního hovoru.


Jaká data se shromažďují a zpracovávají?

Situace, kdy můžeme sbírat vaše data, může být následující:


 • vyplnili jste kontaktní formulář na našem webu,

 • přihlásili jste se k odběru novinek na našem webu,

 • vyměnili jsme si kontaktní informace během zvláštních akcí (např. veletrhy),

 • rezervovali jste si u nás schůzku,

 • vyplnil jsi stížnost,

 • vyplnili jste předobjednávkový formulář, abyste si mohli koupit nejnovější Airtox obuv.

Budeme shromažďovat následující typy dat:


 • celé jméno,
 • telefonní číslo nebo e-mailová adresa,
 • Země trvalého pobytu,
 • pracovní pozice (pokud existuje),
 • název společnosti (pokud existuje).

Airtox web také shromažďuje údaje, které neumožňují identifikaci osob, jaké jsou webové prohlížeče a servery obvykle dostupné, jako například:


 • typ prohlížeče,
 • preferovaný jazyk,
 • odkazující stránka,
 • a datum a čas každé žádosti návštěvníka,

 • používání našeho webu,

 • Rod,

 • stáří,

 • zájmy,

 • operační systém,

 • geografická lokace.

Airtox web používá Google Analytics, ale používáme anonymizaci IP adres, takže s ním nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.


Airtox web používá reklamní a remarketingové služby Reklamy Google k inzerci na webových stránkách třetích stran. Používáme jej k inzerci předchozích návštěvníků našeho webu, aby mohli například vidět nové produkty nebo se vrátit ke konečné činnosti, kterou neukončili. Reklama by mohla být ve formě textu na stránce s výsledky vyhledávání Google nebo ve formě bannerů na stránkách v reklamní síti Google.


Airtox web používá Facebook PIXEL ke sledování provozu na webu, k vytváření segmentů publika pro přesměrování na Facebooku nebo ke sledování konverzí z vašich reklam na Facebooku.


Pro všechny tyto aktivity a další, Airtox použití webových stránek cookies, malé datové soubory uložené v počítači. Pokud vás to zajímá cookies používáme nebo jak nás odmítnout používat, navštivte naše Cookies Zásady.


Jaký je právní základ pro zpracování údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, pokud souhlasíte s přijímáním zpravodajů nebo souhlasíte s tím, že nás budete kontaktovat.


Poskytnutí vašich osobních údajů je čistě dobrovolné, ale my vám nebudeme moci poskytnout zpravodajský servis nebo vás bez těchto údajů kontaktovat.


Jak dlouho budou data uložena?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro zpravodaje, marketingové nabídky, informační průzkumy a kontaktní informace, dokud neodvoláte svůj souhlas.


Máte práva.


Právo na přístup

Kdykoliv máte právo požádat o informace o vašich osobních údajích, které ukládáme a zpracováváme. Můžete kontaktovat Airtox a vaše osobní údaje vám poskytneme e-mailem.


Právo na opravu

Pokud jsou informace nesprávné, máte právo požádat o opravu vašich osobních údajů. To také zahrnuje právo na vyplnění neúplných osobních údajů.


Právo na výmaz, právo na zapomnění

Máte právo smazat jakékoli vaše osobní údaje, které jsme od vás kdykoli shromáždili. Vaše osobní údaje vymažeme v případě, že odvoláte souhlas, na kterém je zpracování založeno.


Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat Airtox omezit zpracování vašich osobních údajů, zejména pokud se objeví jedno z následujících:


 • budete zpochybňovat přesnost svých osobních údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost vašich osobních údajů,
 • zpracování je nezákonné a postavíte se proti vymazání osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití,
 • nebudeme již potřebovat vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale budete je požadovat pro zjišťování, uplatnění nebo obranu právních nároků,
 • budete protestovat Airtox ke zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně údajů 2016/679 (GDPR), do ověření, zda naše legitimní důvody mají přednost před vámi,

Právo na přenositelnost

Pokaždé, když na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem, máte právo získat kopii svých údajů. To zahrnuje pouze osobní údaje, které jste nám poskytli. Vaše osobní údaje vám zašleme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předávat údaje třetí straně.


Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na Airtox legitimní zájem. Nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme schopni prokázat legitimní důvody pro proces, který převáží váš zájem a práva nebo z důvodu zákonných nároků.
Máte právo proti přímému marketingu, včetně profilovací analýzy provedené pro účely přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje.


Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který porušuje nařízení GDPR, můžete nás ohledně této záležitosti vždy kontaktovat. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru.


Jak můžete uplatnit svá práva?

Kdykoli nás chcete kontaktovat ohledně svých osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, kontaktujte nás a pošlete e-mail na tuto adresu hello@airtox.com


Změny Zásad ochrany soukromí

Služby a naše podnikání se mohou čas od času změnit. V důsledku toho může být někdy nutné, abychom provedli změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Airtox vyhrazuje si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a čas od času aktualizovat nebo upravit. Budeme vás informovat e-mailem (zasláním na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem předplatném) nebo prostřednictvím oznámení na těchto stránkách o všech významných změnách těchto zásad ochrany osobních údajů. Pravidelně si prosím přečtěte tyto zásady, zejména dříve, než poskytnete jakékoli osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány výše uvedeným datem. Vaše další používání Služeb po jakýchkoli změnách nebo revizích těchto Zásad ochrany osobních údajů vyjadřuje váš souhlas s podmínkami těchto revidovaných Zásad ochrany osobních údajů.